Útvonal akadálymentesítés

Az épületben történő akadálymentesítés legfőbb szempontja, hogy az összes fogyatékossági csoport – látásukban, hallásukban, értelmi képességeikben, mozgásukban korlátozottak, illetve az autisták – számára elérhető legyen akadálymentes útvonal az akadálymentes helyiségekhez.

A folyosók akadálymentesítésének tervezésekor a közlekedők méretein felül figyelembe kell venni az akadálymentes útvonalon található nyílászárók megfelelőségét, továbbá az információk kielégítő közlését.

A nélkülözhetetlen információk közlése történhet irány-, funkció- vagy információs jelző táblák használatával, de megfelelően informálhat egyes épületek, épületszárnyak és szintek eltérő burkolatokkal, színekkel történő ellátása.

reszletek1-1

 

Nem is sejtenénk, hogy egy épület akadálymentesítési tervéhez a helyiségkapcsolatok átláthatóságán túl, a funkciók egyszerűsége és minél gyorsabb elérhetősége is hozzátartozik.

 

[spoiler title=”Jogszabályi hivatkozások” open=”0″ style=”2″]

Jogszabályi hivatkozások:

A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) című jogszabály 2012. áprilisi állása szerint:

96. § (2) Bejáratként kizárólag forgó-, billenő-, tolóajtó – az automatikus üzemű és veszély esetén kézzel is megnyitható tolóajtó kivételével – nem alkalmazható

a) akadálymentes használhatóság követelménye esetén,

b) egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott személyek (pl. a 6 éven aluliak, az időskorúak, a betegek stb.) használatára is szolgáló helyiségekben,

c) a tömegtartózkodás céljára szolgáló épületekben, önálló rendeltetési egységekben, akkor, ha az ilyen nyílászáróval ellátott helyiségekből a kiürítés más módon nem lehetséges,

d) kereskedelmi célú önálló rendeltetési egység vásárlóinak útvonalán.

(3) A szélfogó mélysége a benyíló ajtószárny(ak) méreténél (…) akadálymentes közlekedésre is alkalmas esetben legalább 1,25 m-rel nagyobb legyen.

(4) Akadálymentes közlekedésre alkalmas szélfogó legkisebb szabad területe 1,50 X 1,50 m-nél kisebb nem lehet.

97. § (2) Az akadálymentes közlekedésre tervezett folyosó szabad szélessége legalább 1,20 m legyen. Az 1,20 m-es szabad szélesség esetén belátható távolságokban kitérő helyeket kell biztosítani. Rendszeres kétirányú kerekesszékes forgalom esetében 1,80 m-es szabad szélességet kell biztosítani.”

[/spoiler]

 

Akadálymentesítés kerekesszékesek részére

 

Akadálymentesítés látás- és hallássérültek részére

Partnereink

  • Hiba történt: a hírcsatorna nem elérhető. Később próbálkozzunk újra.